стратегия

Проучване, дигитална стратегия и валидиране на идеи

Let’s get social

Вникваме в твоя бизнес и потребителите му, за да надхвърлим техните нужди.

Откриване и изследване

Първата стъпка в процеса на проектиране на уебсайта включва изследване и проучване, което показва как уебсайтът може най-добре да обслужва нуждите на бизнеса и неговите клиенти.

Бизнес интелиджънс

Бизнес интелиджънс се използва за идентифициране, извличане и анализиране на бизнес данни, например приходи от продажби по продукти или свързани с тях разходи и приходи.

Информация за данни

Въвеждането на проследявания, базирани на данни, е от съществено значение, за да се гарантира, че всеки уебсайт ефективно обслужва нуждите на потребителя.

Информация за потребителя

Откриването на основните мотиви, които стимулират действията на хората, е основна част от процеса.

Бизнес цели

Това са конкретните резултати, които се стремим да постигнем във времева рамка и с наличните ресурси.

Дигитално изживяване на клиента

Тя включва карта с пълна рамка, която ти дава възможност да видиш как клиентите и перспективите се свързват с марката и продукта.

Данни за конкуренцията

Идентифицираме конкурентите и оценяваме техните стратегии, за да определим силните и слабите им страни по отношение на тези на продукта или на услугата.

40%

от собствениците на смартфони и таблети търсят B2B продукти на тези устройства

36%

от посетителите ще кликнат върху логото на компанията, за да стигнат до началната страница

Source: KoMarketing

Join our mailing list

Say Hi to Stan.

He’d love to hear from you!

Thank you! We will get back to you soon!

Interested in